Zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obchodní firma: ITADECO s.r.o.

IČ: 28778219

Sídlo: L. Mašínové 1397, 50901, Nová Paka

Zápis v OR: u KOS Hradec Králové odd. C vložka 26803

Kdykoliv se na nás můžete obrátit e-mailem na adresu prodej@itadeco.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodních sdělení společnosti ITADECO s.r.o.).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijali technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirové programy. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně běžnou poštou na adresu správce nebo elektronicky na adresu prodej@itadeco.cz .
  • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

ÚČINNOST

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 21. 2. 2024.

Jako správce jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašleme novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

Zastupujeme značky

informace pro vás

Vybrat PPL Parcelshop